Příspěvek na péči

Životní události mohou mít obrovský vliv na naši schopnost pečovat o sebe a své blízké.
Příběh pana Nováka, který se po vážné autonehodě ocitl v situaci, kdy již nebyl schopen zvládnout denní rutinu, může být pro mnohé z nás varováním i inspirací. Pan Novák byl vždy nezávislý a soběstačný, ale po nešťastné události najednou potřeboval pomoc s nejběžnějšími činnostmi, jako je oblékání, stravování či hygiena. Tato životní událost ho přivedla k rozhodnutí požádat o příspěvek na péči.

Podání žádosti o příspěvek na péči může probíhat několika způsoby.

Moderní technologie nám dnes umožňují použít elektronické podání, které je rychlé a efektivní. K tomu je však nutné mít kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis. Pan Novák zvolil odeslání formuláře přes datovou schránku, což pro něj bylo nejsnazší. Nejdříve si musel zřídit datovou schránku, což bylo možné online a zdarma. Tento krok mu umožnil komunikovat s úřady bez nutnosti fyzické návštěvy, což bylo v jeho situaci velmi vítané.

Pro ty, kteří preferují osobní kontakt nebo nemají možnost využívat elektronické podání, existuje možnost vyplnit formulář v listinné podobě a odevzdat ho na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR. Pan Novák doporučoval tuto možnost svým známým, kteří nebyli tak obeznámeni s elektronickými formami komunikace.

Příspěvek na péči je důležitou sociální podporou pro ty, kteří se ocitli v situaci závislosti na pomoci jiné osoby kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu. Jeho poskytování se opírá o zákon o sociálních službách a vyhlášku, která určuje podrobnější pravidla. Výše příspěvku závisí na stupni závislosti, což umožňuje přizpůsobit podporu aktuálním potřebám osoby.

Nárok na příspěvek vzniká na základě hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby. V případě pana Nováka bylo nutné podstoupit sociální šetření a posouzení zdravotního stavu, aby byl určen stupeň jeho závislosti. Celý proces od podání žádosti až po rozhodnutí o přiznání příspěvku byl pro něj novou zkušeností.

Výplata příspěvku na péči je dalším důležitým krokem, který umožňuje pokračovat v běžném životě navzdory omezením. Pro pana Nováka znamenal příspěvek na péči nejen finanční podporu, ale také uznání jeho potřeby pomoci a zabezpečení nutné péče. Příspěvek mu byl vyplácen měsíčně na účet, což bylo pro něj pohodlné a umožnilo mu lépe plánovat své výdaje.

Tato životní událost ukazuje, jak důležité je vědět, kdy a jak si zažádat o pomoc, když ji potřebujeme. Systém podání žádosti a poskytování příspěvku na péči je navržen tak, aby byl přístupný a srozumitelný, a přitom zohledňoval individuální potřeby každé osoby. Pan Novák svou zkušeností inspiruje ostatní, aby se nebáli vyhledat podporu, když se ocitnou v situaci, kterou sami nezvládnou.

 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc

  • 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
  • 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
  • 13 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
  • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

 Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

  • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
  • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
  • 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
  • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

 

Elektronické formuláře naleznete ZDE

Kontakty a informace na jednotlivé krajské pobočky a kontaktní pracoviště naleznete na adrese ZDE

Pokud Vám náš článek pomohl vyřešit alespoň jednu z otázek ohledně příspěvku na péči, jsme za to rádi. Pokud pro Vás můžeme ještě něco udělat například pomoci s výběrem vhodného materiálu pro péči rádi to pro Vás uděláme. Kontaktovat nás můžete na : obchod@basemed.cz , nebo na  www.basemed.cz