Respirátory – Vše, co o nich potřebujete vědět

Od samého začátku Covidové situace se řeší jaký respirátor je a není vhodný, jaký respirátor je a není dostatečnou ochranou. Proto jsme si pro Vás připravili článek, ve kterém se podíváme na rozdíly mezi jednotlivými typy, třídami respirátorů, na jejich vhodnost použití a především na jejich ochrannou funkci.

Typy respirátorů

Respirátory dělíme na dva základní typy a to na Respirátor s výdechovým ventilem a Respirátor bez výdechového ventilu.

Jak už z označení typů vyplývá jeden je s ventilem druhý je bez ventilu. Možná si říkáte proč tomu tak je?

Je potřeba si říci, že respirátory nebyly primárně vyráběny jako ochranná pomůcka proti virům. Jejich primární využití vždy bylo v průmyslu a těžbě. Tedy tam, kde respirátory chrání dýchací cesty před prachem, nečistotami, různými výpary a podobně.

Z tohoto důvodu mají některé respirátory výdechový ventil a některé ho nemají.

Respirátor s výdechovým ventilem

Respirátor s výdechovým ventilem usnadňuje vydechování vzduchu uživatele a proto je v provozech, pro které je vyráběn velmi oblíbený. Díky ventilu jde vydechovaný vzduch rovnou mimo uživatelovi dýchací cesty a je tak menší pravděpodobnost pro zpětné vdechnutí nečistot, výparů a dalších škodlivých látek.

V souvislosti s přenášením virů se tyto respirátory nedoporučují právě z důvodu nulové filtrace vydechovaného vzduchu.

Kdybychom to zjednodušili, tak respirátor s výdechovým ventilem ochrání jeho nositele před viry, bakteriemi, prachem, nečistotami, výpary a dalšími nežádoucím látkami. Bohužel však nechrání uživatelovo okolí, před šířením virů, které může uživatel přenášet dál.

Respirátor bez výdechového ventilu

Respirátor bez výdechového ventilu chrání dýchací cesty uživatele stejně jako ten s ventilem. Jeho primární použití a výroba byla také vždy do průmyslových, těžebních a podobných provozů.

U tohoto typu respirátoru je však chráněno i okolí uživatele, protože vydechovaný vzduch je znovu filtrován skrze respirátor a teprve pak se dostane do volného prostoru, což snižuje přenos virů a bakterií mezi uživateli.

Kdybychom to znovu zjednodušili, tak respirátor bez výdechového ventilu chrání jak uživatele, tak i jeho okolí a snižuje tak pravděpodobnost přenosu virů a bakterií z člověka na člověka.

Je tedy zřejmé, proč se pro snížení přenosu nemoci Covid-19 doporučují respirátory bez výdechového ventilu.

Ochranné/filtrační třídy respirátorů

Ochranná neboli filtrační schopnost respirátorů je označována již známou zkratkou FFP. Tato zkratka vychází z anglického Filtering FacePiece a číslo za ní označuje úroveň filtrace vdechovaného vzduchu.

Třída filtrace Mez absorpce filtru Vnitřní průnik
FFP1 Filtruje nejméně 80 % vzdušných částic <22 %
FFP2 Filtruje nejméně 94 % vzdušných částic <8 %
FFP3 Filtruje nejméně 99 % vzdušných částic <2 %

 

Respirátor s filtrační třídou FFP1

Nejnižší třída ochrany, která se používá jako základní ochrana před netoxickým prachem. Velmi oblíbený je u domácích kutilů, ve stavebnictví, v potravinářství.

Respirátor s filtrační třídou FFP2

Střední třída ochrany, která se používá jako ochrana proti pevným a kapalným prachům. Velmi oblíbený je pro sklářský průmysl, slévárenství, stavebnictví, farmaceutický průmysl a zemědělství.

Respirátor FFP2 zachytí:

  • bakterie a viry včetně SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19,
  • škodlivé mutagenní látky,
  • plicní mor a tuberkulózu,
  • částice a jiný škodlivý prach

Respirátor s filtrační třídou FFP3

Nejvyšší třída ochrany, která se používá jako ochrana proti azbestovému prachu, aerosolu a proti nebezpečným virům a bakteriím. Velmi oblíbený je pro stavebnictví, zdravotnictví a další obory.

Respirátor FFP3 zachytí:

  • celou řadu bakterií a virů včetně SARS-CoV-2 (COVID-19),
  • aerosol (vzdušné částice) do stupně koncentrace 50xNPK/PE,
  • mutagenní a fibrogenní látky,
  • azbestové částice a jiný prach nepříznivý na lidské zdraví

Ať už zvolíte jakýkoli typ respirátoru, vždy myslete na to, že všechny respirátory jsou vyrobeny, jako jednorázová ochranná pomůcka. Proto se nedoporučuje jejich opakované užívání.

Jak vybrat a koupit kvalitní respirátor 

Kvalitní respirátor, který bude sloužit tak, jak má musí být označen nejen symbolem CE, ale musí také splňovat platné normy, které jsou uvedeny nejen na respirátoru, ale také v certifikátu o shodě výrobku.

Pokud respirátor nemá, nebo Vám prodejce nechce doložit existenci a platnost certifikátu jedná se pravděpodobně o padělek, nebo s respirátorem není něco v pořádku. Nákup takového respirátoru je pak pouze na Vás, ale my bychom ho rozhodně nedoporučili.

Platné normy: EN 149:2001 + A1:2009

Námi prodávané respirátory FFP2 a FFP3 tyto normy splňují a certifikáty Vám rádi doložíme.

Přehled našich respirátorů najdete zde.